Compromís Panoràmic

Buscarem sempre l'opció amb menor impacte ambiental que preserva el 100% de la qualitat dels nostres productes

Cafè Panoràmic

Missió: la conservació del planeta

Hem creat Panoràmic amb un propòsit: volem que puguis gaudir del millor cafè d’especialitat evitant al màxim la deterioració del planeta.

La nostra empresa està dissenyada per a que tots els nostres processos tinguin en compte l’impacte ambiental de les nostres accions.

En altres negocis de caràcter més industrial, la sostenibilitat és un element extern que sovint bé imposat per les regulacions. No és així a Panoràmic, ja que per nosaltres la conservació del planeta és un element central: no tractem els temes ambientals separadament, formen part dels nostres productes, de la nostra raó d’existir.

Si volem resumir en una sola frase el Compromís Panoràmic, aquesta és:

Buscarem sempre l’opció amb menor impacte ambiental que preserva el 100% de la qualitat dels nostres productes.​

Productes, materials i certificacions

Volem que el cafè que torrem creixi en un entorn respectuós amb el medi ambient. Hem pres la decisió de torrar només cafè de finques que sabem que estan ben gestionades i prenen les accions necessàries per no degradar l’entron natural en el que es troben.

Tot i que no tots els nostres cafès disposen de certificació europea de producció ecològica, és una condició que busquem activament. Aquesta certificació ens dona garanties que des de l’origen s’ha respectat el medi ambient i les plantes per a poder treballar amb matèries primeres èticament coherents amb els nostres valors.

En els casos dels productors més petits, sovint no té sentit econòmic per ells obtenir la certificació. Per aixó no ho exigim sempre que tinguem altres tipus de garanties.

En els nostres embalatges partim de la premissa que menys és més, i que el millor residu és aquell que no es genera. Quan irremeiablement hem d’empaquetar un producte, utilitzem:

ATUREM EL GREENWASHING

No tot allò que té un segell és respectuós amb la natura

Pensar en petit, millorar el món

Podem dividir el mercat internacional del cafè en dos grups: el del cafè comercial, dominat per les grans empreses occidentals i els especuladors financers; i el de cafè d’especialitat, en el que els petits agricultors i torradors busquem relacions comercials a llarg terme.

Quin d’aquests escenaris creieu que dóna millors oportunitats als més desafavorits? On hi trobarem els acords més justos?

Nosaltres som petits, i ens sentim més còmodes treballant amb socis de la nostra escala. Potser no serem els més eficients i no gaudirem dels beneficis d’escala, però podrem posar focus en el que en realitat ens importa: la qualitat i l’atenció al detall.